Σφυροδακτυλία - Γαμψοδακτυλία

Σφυροδακτυλία - Γαμψοδακτυλία

ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ (HAMMER TOE)


Η πρώτη φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση βρίσκεται σε κάμψη, ενώ η δεύτερη σε έκταση, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται κάλος στην ραχιαία επιφάνεια της πρώτης φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης από την πίεση του παπουτσιού. 
 

ΓΑΜΨΟΔΑΚΤΥΛΙΑ (CLAW TOE)

Είναι σύγκαμψη και των δύο φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων συνήθως σε περισσότερα από  ένα δάκτυλα.
 

ΠΛΗΚΤΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ (MALLET TOE)

Η περιφερική φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση βρίσκεται σε κάμψη, ενώ η κεντρική και η μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση είναι φυσιολογικές. 
 
 
ΚΥΡΤΟΔΑΚΤΥΛΙΑ (CURLY TOE)

Kάμψη των φαλαγγοφαλαγγικών με μερική προσαγωγή και ιπτιασμό του δακτύλου. 
 

 
ΚΛΙΝΟΔΑΚΤΥΛΙΑ (DEVIATED TOE)

To δάκτυλο αποκλίνει είτε σε ραιβότητα είτε σε βλαισότητα.
 

 

ΧΙΑΣΜΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ (CROSSOVER TOE)

Συνήθως η παραμόρφωση αυτή είναι ραιβότητα στο επίπεδο της μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης, αλλά μπορεί να προοδεύσει σε παραμόρφωση τύπου σφυροδακτυλίας. Είναι πολύ συχνή στο δεύτερο δάκτυλο όταν υπάρχει κότσι.