Ακάνθα πτέρνας

Ακάνθα πτέρνας

Ο όρος άκανθα πτέρνας είναι ακτινολογικό εύρημα της συχνής φλεγμονής στην έκφυση της πελματιαίας απονεύρωσης της πτέρνας (χρόνια πελματιαία απονευρωσίτιδα). Είναι συχνή σε ηλικιωμένα άτομα, σε αθλητές δρόμων και ομαδικών αθλημάτων και σε ορειβάτες (σύνδρομο υπέρχρησης).
 
Η συντηρητική θεραπεία έγκειται σε ειδικά διαμορφωμένα ορθωτικά πέλματα, έκχυση κορτιζόνης με τοπικά αναισθητικά, των οποίων τα αποτελέσματα είναι πτωχά. Με την διαδερμική χειρουργική γίνεται αφαίρεση της εξόστωσης (άκανθα πτέρνης) και αποσυμπίεση της πελματιαίας απονεύρωσης στην έκφυσή της. Τα αποτελέσματα με τη χρήση της διαδερμικής χειρουργικής είναι πολύ καλά.