Παραμόρφωση πέμπτου δακτύλου (Bunionette)

Παραμόρφωση πέμπτου δακτύλου (Bunionette)

Η παραμόρφωση αυτή χαρακτηρίζεται από επώδυνη προβολή του έξω τμήματος της κεφαλής του 5ου μεταταρσίου, κατά την οποία το 5ο μετατάρσιο αποκλίνει προς τα έξω και το πέμπτο δάκτυλο προς τα έσω.
 
Η τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ της προεξοχής και του υποδήματος προκαλεί τη δημιουργία κάλου, ο οποίος μπορεί να είναι στην πλάγια ή στην πελματιαία επιφάνεια. Αυτή η παραμόρφωση είναι πιο συχνή σε γυναίκες και είναι αμφοτερόπλευρη.