Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα

Μια απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των συνδιαλλαγών μας είναι η δική σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν στείλετε ένα email ή συμπληρώσετε μία φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό , θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνσή σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-email) κ.λπ.

Το gdimakis.gr, θέλοντας να ακολουθεί τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε καμιά αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Το gdimakis.gr σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Μόνο εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Αν το επιθυμείτε μπορείτε να αιτηθείτε την αλλαγή ή διαγραφή κάποιων από τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε γνωστοποιήσει ή να ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από αυτά αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην διεύθυνση [email protected].Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Το gdimakis.gr χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία του σαν ηλεκτρονικό κατάστημα και cookies τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
Απολύτως απαραίτητα cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του gdimakis.gr. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να έχετε πρόσβαση στη περιοχή μελών ή το καλάθι αγορών. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα και χωρίς αυτά, η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή.

Cookies μέτρησης και ανάλυσης επισκεψιμότητας (matomo analytics)


Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της, υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει ήδη συγκατατεθεί.
To website δεν κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων εταιριών όπως Google και Facebook για την εξαγωγή στατιστικών σχετικών με τη χρήση και τις αγορές του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αντ’ αυτού σεβόμενοι την ιδιωτικότητα κάθε επίσκεψης στον ιστότοπό χρησιμοποιεί την λύση του Matomo analytics.

Για τον παραπάνω σκοπό χρησιμοποιούμε το matomo analytics με φιλοξενία αυτού σε διακομιστή του ιστοτόπου και δεν κάνουμε χρήση υπηρεσιών τρίτων εταιριών όπως Google και Facebook Επίσης, είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σεβασμού της επιλογής «Do not Track», την οποία μπορεί να θέσει ο χρήστης μέσω του προγράμματος περιήγησής του.Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν τον τρόπο περιήγησής σας στον ιστότοπο όπως η συχνότητα της επίσκεψής σας στις σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε για την αναζήτηση, ο τύπος του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για την περιήγησή σας, η ιστοσελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία δεν σας ταυτοποιούν, δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Μπορεί να κοινοποιηθούν στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία μόνο για το σκοπό τη διαχείρισης του ιστοτόπου.

Όνομα Περιγραφή Διάρκεια
_pk_id Χρησιμοποιείται για την απόδοση ενός μοναδικού αριθμού στον επισκέπτη/χρήστη για τον διαχωρισμό και την αναγνώριση του αριθμού των επισκέψεων στην ιστοσελίδα. 13 μήνες
_pk_ses Χρησιμοποιείται για την προσωρινή αναγνώριση της συγκεκριμένης επίσκεψης στην ιστοσελίδα. 30 λεπτά
_pk_testcookie Δημιουργείται για να ελέγξει τη δυνατότητα του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη να υποστηρίζει cookies. Ελάχιστα δευτερόλεπτα (όσα διαρκεί ο εν λόγω έλεγχος).
_pk_ref Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ιστοσελίδας από την οποία προήλθε η επίσκεψη στην ιστοσελίδα. 6 μήνες

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης των χρηστών.
Τα απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου cookies είναι πάντα ενεργά, ενώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα cookies που αφορούν στη συλλογή στατιστικών ή marketing.